SHPALLJA E LISTES E FITUESVE TE BURSAVE PER VITIN SHKOLLOR 2015/16

2015-10-17 18:14:08
Jemi të kënaqur që mund të ju informoj se Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Voice of Roma, Ashkali and Egyptians shpalliin listën e fituesve të bursave për studentët e shkollave të mesme për vitin shkollor 2015/16. Edhe këtë vit, do të ipet një total prej 500 bursave. 

Lista me numrin e pikëve të fituara mund të shkarkohet këtu, dhe të njëjtë listë sipas renditjes alfabetike te emrave e fituesve të bursave mund të shkarkohet këtu

Ne dëshirojmë të falënderojmë organizata donatore qe kanë ndarë fonde të tilla si Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Fondacionit Zviceran HEKS, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ambasada Britanike në Kosovë, Ambasada e Norvegjisë në Kosovë dhe Roma Education Fund.