Ju flet Prishtina / Klan Kosova

Në emisionin , Ju flet Prishtina në televizionin Klan Kosova prej minutit 11:45 mund ta ndiqni drejtorin e Vorae Ngo Kosovo z.Isak Skenderi i cili ndër të tjera ka folur reth kushteve dhe gjendjes aktuale të këtyre tri komuniteteve: rom, ashkali, sfidat që përballen dhe a ofrohen ndihma për këto komunitete që jetojn në Kosovë 

https://www.youtube.com/watch?v=9lGXc5BBa-U&fbclid=IwAR1apQ-4HsVSBfWs0OmpFaZCDKTRqO3HRxvKvTiRk2RHhfCXN8OQ9wz28ns

Read more articles

Stephan Müller

12/20/2019 12:21

O roma ko ratyoriguno Balkani: Manglape yekh hor yaveripe e politikako

Ju flet Prishtina / Klan Kosova

12/19/2019 14:00

Prej minutit 11:45 mund ta ndiqni drejtorin e Vorae Ngo Kosovo z.Isak Skenderi

"Roma Education" Fund (REF)

12/13/2019 14:44

"National Scholarship Program for Roma High School Students" , Ashkali and Egyptian "

Advocacy Initiative

12/04/2019 09:00

NGOs demand from Minister Bytyqi account for half a million euros

CONTACT US

Feel free to contact us with questions, partnership proposals, any other inquiries, or just to say “hi.”

OUR ADDRESS

00377 45 256 665

info@vorae.org

http://www.vorae.org

Miloša Obilića, Gračanica 10500, Priština